Sylwester Wysocki aka 'Dzik'
Roman Pietrzak aka 'yosh'
Kemu Studio - yosh.ke.mu
First version: 2018
Last changes: 2018-09-28
All rights reserved

Intro

Jest to krótkie, subiektywne zestawienie wybranych cech trzech najczęściej wspominanych framework-ów przeglądarkowych (browser framework).
Opublikowane tutaj w celach archiwalnych.
Poniższe powstało w języku polskim na potrzeby klienta Kemu Studio, który miał dość jasno sprecyzowane oczekawiania - stąd bardzo subiektywne podejście.
Jeśli przydało się Tobie, daj proszę znać na ss@ke.mu

React

 • 1. JSX: kod HTML ze wstawkami w JS (https://reactjs.org/docs/introducing-jsx.html):
  - jasne przełożenie na wynikowy HTML,
  ale:
  - wszystkie wady wynikające z pisania ręcznie HTMLa (zamykanie znaczników itp.)
  - potrzebny jest dodatkowy parser
 • 2. JSX jest opcjonalny. Móżna pisać równoważny kod JS:
  - JSX:
   const element = (
   <h1 className="greeting">
    Hello, world!
   </h1>
   );
  
  - JS:
   const element = React.createElement(
    'h1',
    {className: 'greeting'},
    'Hello, world!'
   );
  
 • 3. Customowe komponenty:
  - żeby stworzyć komponent wystarczy napisać factory function,
  ale
  - jeśli obiekt posiada swój stan, który zmienia się dynamicznie trzeba zrobić klasę ES6: https://reactjs.org/docs/state-and-lifecycle.html
  "We mentioned before that components defined as classes have some additional features. Local state is exactly that: a feature available only to classes."
 • 4. System renderu trigerowany zmianami na state. Na pierwszy rzut oka wygląda podobnie do tego co mamy w K.Nate.
  - Zmiana stanu przez funkcję setState()
 • 5. One-way binding, czyli flow jest zawsze model/event -> view (w przeciwieństwie do two-way binding w Angular).

Vue

 • 1. Render jest trigerowany przez zmianę stanu.
  - Zmiana stanu bezpośrednio grzebiąc w zmiennej.
 • 2. Komponenty Vue wmieszane w czysty HTML.
  - nie trzeba zewnętrznego parsera,
  - resolvovanie komponentów po stronie browsera,
  - kod z elementami Vue to dalej poprawny HTML,
  - komponent składa się z pary: kod JS + wskazanie gdzie/jak osadzić w HTML,
  - przykład: {{ message }} to osadzony komponent Vue:
   <div id="app">
    <p>{{ message }}</p>
   </div>
  
 • 3. Dostępne pętle i IF-y wewnątrz HTMLa (też rozwiązywane na browserze):
  - źle mi się to kojarzy z różnymi templatami w PHP, ale może to tylko uprzedzenie,
  - znika klarowność jak to się przekłada na wynikowy HTML.

Angular

 • 1. Moloch nastawiony na tworzenie całej aplikacji.
  - Jak się w to wejdzie z jakimś projektem, to ciężko wyjść.
 • 2. Kod w TypeScript, nie w JavaScript.
 • 3. Mocno ustrukturalizowane i narzucone drzewo aplikacji (pliki css, ts, templaty itd).
  Dzik: Źle mi się to kojarzy z Ruby on rails, ale może to tylko moje uprzedzenie.
  Yosh: Ułatwia komponentyzację.
 • 4. System templatów.
  Dzik: Źle mi się to kojarzy z templatami z PHP, ale może to też moje uprzedzenie.
 • 5. Klasyczny obiektowy kod (hierarchia klas).
 • 6. Two-way binding, czyli flow jest model <-> view (w przeciwieństwie do one-way binding w React).

Spostrzeżenie

Świat webowy lubi templaty:
 • Wszystkie 3 frameworki mają system templatów, które są blisko HTML-a.
 • Nate się różni, bo działa całkowicie dynamicznie i przypomina bardziej aplikacje typu Qt.
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.